Hans Lindblad, Byggstart Sverige

Publikation 2 februari 2018

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Byggstart Sverige om finansiering av infrastruktursatsningar.