Hans Lindblad om finansiell stabilitet och statens betalningar

Publikation 5 april 2017

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Finansdagen 2017 om vikten av finansiell stabilitet och en effektiv hantering av statens betalningar.

Finansdagen är en heldagskonferens för personer som arbetar med ekonomi och finans i staten.

Hans Lindblads presentation på Finansdagen 2017, pdf