Resolutionsplanering – vilken roll har MREL och TLAC?

Publikation 10 mars 2016

Frank Farrell, senioranalytiker på Riksgälden, höll den 10 mars 2016 ett föredrag hos Swedbank om resolutionsplanering och vilken roll MREL och TLAC har.