Pär Holmbäck om resolution på Sparbankernas Riksförbund

Publikation 25 november 2015

Pär Holmbäck, senioranalytiker på Riksgälden, höll den 25 november 2015 ett föredrag om de nya krishanteringsreglerna på en konferens anordnad av Sparbankernas Riksförbund.