Hans Lindblad talade på infrastrukturseminarium

Publikation 18 augusti 2015

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Infrastrukturkommissionens seminarium om de statsfinansiella aspekterna på infrastrukturinvesteringar.