Hans Lindblad talade på Sweden Day 2013

Publikation 16 oktober 2013

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad höll ett föredrag på ett seminarium om räntemarknaden i Washington D.C. den 13 oktober. Konferensen arrangerades tillsammans med Kommuninvest och SKL för internationella investerare.

Det var i samband med IMF:s och Världsbankens årsmöte den 11-14 oktober som Hans Lindblad besökte Washington D.C..

Hans Lindblad var en av talarna på Sweden Day 2013. Han betonade särskilt betydelsen av Sveriges ramverk kring offentliga finanser, den finansiella stabiliteten, penningpolitiken samt viktiga förändringar såsom pensionsreformen. Det är faktorer som skapat Sveriges unika position på kapitalmarknaden. Den svenska staten är en av få låntagare i världen med högsta kreditbetyg, vilket gör att Sverige kan låna till goda villkor.

Goda investerarrelationer är en viktig del av Riksgäldens upplåningspolicy

Det är värdefullt för Riksgälden att få möjlighet att informera om hur vi lånar, om låneplaner och om svensk ekonomi och budgetutveckling.

En viktig del av Riksgäldens budskap är att informera om Sveriges statsskuldspolitik och den unika kunskap och kompetens vi har när det gäller budgetprognoser.

Utländska placerare äger drygt 50 procent av de utestående svenska statsobligationerna och är en viktig målgrupp för Riksgälden.

Historiskt låga räntebetalningar på statsskulden

Goda investerarrelationer är en bidragande orsak till god likviditet och låga upplåningskostnader. Räntebetalningarna på statsskulden beräknas bli drygt 14 miljarder kronor i år och drygt 20 miljarder kronor nästa år, enligt Riksgäldens senaste prognos. Det kan jämföras med nivåer på över 100 miljarder kronor under 90-talet.

Det världsekonomiska läget i fokus på årsmötet

IMF:s och Världsbankens årsmöte har de senaste åren präglats av den globala finansiella krisen. Flera medlemsländer har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och brottas med stora budgetunderskott och växande statsskulder.

Även i år handlade diskussionerna på mötet om läget för världsekonomin och i synnerhet situationen i USA och de pågående förhandlingarna om budgeten.

Presentation