Remissvar avseende Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning

Nyhet 10 november 2023

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning" (MSB 2023-13986).

Riksgälden anser att vägledningen utgör ett stöd för beredskapsmyndigheternas arbete med civilt försvar men att den bör utvecklas. Villkoren anses relevanta och tillräckliga utifrån målen för det civila försvaret, men avsnittet som handlar om ”Metod för identifiering”, där villkoren ingår, bör utvecklas. Riksgälden har förslag på hur styckena som rör beskrivning av process samt tillämpning av metod kan utvecklas ytterligare.

Läs hela remissvaret.