Remissvar: Förslag till ändringsföreskrift till SCB-FS 2023:06

Nyhet 4 september 2023

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Förslag till ändringsföreskrift till SCB-FS 2023:06 om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2023:6) om offentliggörande m.m. av officiell statistik (A2023/2799).

Riksgälden har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Läs hela remissvaret