Remissvar: Regellättnader på värdepappersmarknaden

Nyhet 25 maj 2021

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Riksgälden har lämnat sitt svar på  promemorian "Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden" (Fi2021/0167).

Läs remissvaret, pdf