Remissvar: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Nyhet 10 mars 2021

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering Dnr RG2020/1128.

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian ”Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering”.

Läs hela remissvaret