Remissvar: En ny lag om företagsrekonstruktion

Nyhet 25 maj 2021

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Riksgälden har lämnat sitt svar på  betänkandet "Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2012:12)".

Läs remissvaret, pdf