Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

Nyhet 23 mars 2021

Riksgälden har tagit del betänkandet "Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)". Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.