Remissvar: Föreskrifter om gallring av dokument efter skanning

Nyhet 13 november 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa typer av pappershandingar efter skanning (RG 2020/835).

Riksgälden ställer sig positiv till Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om
gallring av vissa typer av pappershandingar efter skanning.

Läs hela remissvaret