Remissvar: Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Nyhet 14 augusti 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets förslag om Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (Fi2020/03009/FPM).

Riksgälden stödjer Finansdepartementets förslag och understryker vikten av att tillståndskraven uppfylls så snart som det är möjligt givet rådande marknadsläge. 

Läs hela remissvaret