Remissvar: Ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar

Nyhet 17 april 2020

Riksgälden välkomnar den föreslagna förändringen i hanteringen av kontanta beslag som syftar till effektivisering och minskade kostnader.