Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Nyhet 23 augusti 2019

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2019/01281/L4)