Förslag till föreskrifter och allmänna råd om

Nyhet 3 september 2018

rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (2017-10972). Informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (2017-11001). Anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. (2018-05893). Rapportering av incidenter för leverantörer av digitala tjänster (2018-05920). Frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet. (2018-05921). Riksgäldens svar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018-05893)