Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

Publikation 31 mars 2017

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2017/02002/L4)