Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning

Publikation 11 augusti 2017

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2017/02910/S3)