En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

Publikation 16 september 2015

Riksgäldens svar till Näringsdepartementet, N2015/4705/KF