Riksgäldens svar till EU kommissionen kring nytt regelverk för bankkrishantering

Publikation 9 mars 2011

Riksgäldens remissvar till EU kommissionen tillsammans med Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksbanken.