En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50)

Publikation 11 augusti 2006

Riksgäldskontorets remissvar över betänkandet En ny lag om värdepappersmarknanden (SOU 2006:50) till Finansdepartementet