Grön obligation – investerarrapport

Publikation 22 november 2021

Riksgälden gav i september 2020 ut den svenska statens första gröna obligation på uppdrag av regeringen. Pengarna som lånades upp med obligationen kopplades till gröna utgifter i statsbudgeten som valts utifrån strikta kriterier. Syftet med denna rapport är att redovisa hur pengarna har fördelats och på vilket sätt de bidragit till Sveriges miljö- och klimatmål.