Yttrande avseende övriga tillståndsinnehavares förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall