Staten lånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386 % ränta

Pressmeddelande 16 juni 2021

Riksgälden lånade i dag upp 10 miljarder kronor till en ränta på 1,386 procent i den planerade emissionen av en 50-årig statsobligation. Den nya obligationen blir det längsta lånet i Sveriges statsskuld.

Totalt deltog ett 80-tal investerare med en budvolym på drygt 52 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 45 räntepunkter över marknadsräntan på den tidigare längsta svenska statsobligationen som förfaller om drygt 24 år.

Jag är glad att vi har kunnat förlänga den svenska statspapperskurvan till 50 år genom denna transaktion. Med Sveriges starka statsfinanser som grund visar vi än en gång att Riksgälden kan attrahera en bred investerarbas, säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden.

Riksgälden kommer att bygga upp den utestående volymen i den nya obligationen SGB 1064 gradvis genom att emittera mindre poster inom de reguljära auktionerna.

Lånevillkor
Emittent Riksgäldskontoret
Storlek 10 miljarder kronor
Kupong 1,375 %
Förfallodatum 6/23/2071
Pris 99,605 %
Ränta 1,386 %
Ränteskillnad mot ränta på SGB 1063 med förfall 24 november 2045 45 baspunkter
Ledarbanker Barclays, Danske Markets, Handelsbanken Markets, Natwest Markets, Nordea Markets, SEB, Swedbank 
Fördelning mellan investerare
Fondförvaltare 29 %
Försäkring och pensionsbolag 27 %
Hedgefonder 18 %
Centralbanker och offentliga institutioner 17 %
Banker  9 %
Fördelning mellan regioner
Sverige 39 %
Storbritannien 20 %
Övriga Norden 15 %
Asien & Mellanöstern 14 %
Övriga Europa 12 %

Kontakt

Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef, 08 613 45 68
Pressfunktionen, press@riksgalden.se, 08 613 47 01