Riksgälden föreslår ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Pressmeddelande 2 juli 2021

I dag remitterar Riksgälden ett förslag på tillämpning av nya regler i lagen (2015:1016) om resolution (LOR) som rör kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder.

Den 1 juli 2021 trädde ändringar i LOR i kraft, vilka bygger på det så kallade bankpaketet som beslutades av EU år 2019 och som bl.a. innebar ändringar i krishanteringsdirektivet.

Remissen anger hur Riksgälden avser att tillämpa de nya reglerna, och består av en förklarande del och ett policydokument (MREL-policyn). MREL-policyn ersätter därmed Riksgäldens tidigare tillämpningsbesked.

Sista svarsdag på remissen är den 10 september 2021.

Läs en längre nyhet här

Läs förslag MREL-policy här

Läs mer om Riksgäldens arbete med finansiell stabilitet

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Mobil: 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)