Kreditgarantier för gröna investeringar

Pressmeddelande 8 juni 2021

Regeringen har gett i uppdrag åt Riksgälden att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar.

Regeringen beslutade den 3 juni 2021 att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier från och med den 22 juni 2021.

Garantierna kan ställas ut under garantiordningen för lån som finansierar stora industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. För att kunna ingå i programmet måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor och staten garanterar upp till 80 procent av lånet. Löptiden för en kreditgaranti är maximalt 15 år.

Vi ser fram emot att kunna bidra till Sveriges gröna omställning och välkomnar ansökningar. De statliga kreditgarantierna möjliggör för industrin att få tillgång till lån med långa löptider, vilket många gånger är en förutsättning för att företagen ska kunna göra långsiktiga gröna industriinvesteringar, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Under 2021 uppgår garantiramen till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garantiramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

Frågor från kreditgivare och kredittagare, green.guarantees@riksgalden.se

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja