Riksgälden ger ut statens gröna obligation i augusti 2020

Pressmeddelande 5 juni 2020

Riksgälden förbereder för att emittera en grön obligation i augusti och räknar med en volym på omkring 20 miljarder kronor. De pengar som lånas upp ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål.

Regeringen har i dag beslutat om ramverket för den gröna obligationen och vilka utgifter i statsbudgeten den ska kopplas till. Ramverket klassas av den externa granskaren Cicero som ”mörkt grönt”, den högsta bedömningsnivån. De utgifter som valts ut för obligationen finns bland annat inom områdena klimatinvesteringar, hav och vatten, biologisk mångfald och järnvägsunderhåll.

Det finns ett stort intresse för statens gröna obligation och med ramverket på plats ser vi fram emot att ta den till marknaden. Att obligationen får högsta möjliga grönklassning är ett styrkebesked som gör den än mer attraktiv, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden bedömer att emissionsvolymen kommer att bli omkring 20 miljarder kronor. Taket för volymen ges av det urval av gröna utgifter som regeringen beslutat om, vilka totalt uppgår till 30 miljarder kronor. Riksgälden tar i beslutet om emissionsvolym också hänsyn till den samlade planen för statens upplåning och marknadsförutsättningarna vid emissionstillfället.

Vi förbereder nu de sista detaljerna för att kunna genomföra emissionen efter sommaren. Med denna nya obligation kan vi erbjuda investerare ett placeringsalternativ med låg risk och en tydligt grön stämpel, säger Anna Sjulander, tillförordnad skuldförvaltningschef på Riksgälden.

Riksgälden siktar på att genomföra emissionen av den gröna obligationen i augusti förutsatt att det då bedöms vara lämpligt utifrån förhållandena på marknaden. Emissionen görs i svenska kronor under Riksgäldens program för Euro Medium Term Notes (EMTN). Obligationens löptid kommer att fastställas och kommuniceras närmare inpå emissionen. Obligationen emitteras via syndikering, vilket betyder att en grupp banker får i uppdrag att genomföra försäljningen.

Om Riksgäldens gröna obligation

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Ett av huvuduppdragen är att ansvara för förvaltningen av statsskulden och statens upplåning. Riksgälden lånar för statens räkning genom att ge ut obligationer och andra räntebärande värdepapper på kapitalmarknaden. Den gröna obligationen blir ett komplement till de traditionella statsobligationerna i upplåningen. Det som särskiljer den gröna obligationen är att investerarna som köper den ska kunna följa vilka utgifter obligationen kopplas till och vilka miljö- och klimateffekter utgifterna bidrar till att uppnå.

Kontakt

Pressfunktionen 08 613 47 01

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktion kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm