Företagsakuten öppnar för ansökningar

Pressmeddelande 3 april 2020

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen inrättat en Företagsakut, som innebär statliga garantier för lån till företag som drabbats av virusutbrottet. Nu öppnar möjligheten för banker att ansluta sig till garantiprogrammet.

Företagsakuten innebär att staten tar huvuddelen av risken vid utlåning till företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Att banker och andra kreditinstitut deltar i programmet och i vidare utsträckning beviljar lån till livskraftiga företag är nödvändigt för att stödet ska få effekt och bidra till att fler företag klarar krisen.

Från och med i dag är det möjligt för banker och andra kreditinstitut att ansöka om att få ta del av de statliga lånegarantierna.

Företagsakuten kommer att vara en viktig pusselbit för att fler företag ska klara sig igenom pandemin, men det är bråttom om vi vill minska krisens långsiktiga effekter på ekonomin. Nu är det dags för bankerna att ansöka så att lån kan beviljas och pengarna kan komma till nytta, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Bakgrund: Uppdrag om garantiprogram för företag

  • Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut lånegarantier om högst 100 miljarder kronor som i första hand ska gå till lån för små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet.
  • Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstituten som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.
  • För att bankerna ska kunna bevilja lån med statlig kreditgaranti behöver ett garantiavtal upprättas mellan Riksgälden och varje deltagande kreditinstitut. Från och med i dag öppnas möjligheten för kreditinstitut att ansöka om att delta i garantiprogrammet.

Ansökningsblankett för kreditinstitut

Ansökan om deltagande för kreditinstitut, pdf

Kontakt:

Pressfunktionen, 08 613 47 01