Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

Pressmeddelande 21 februari 2019

Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (cirka 19 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,587 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till dollarmarknadens 3-åriga swappränta. Ett 40-tal investerare deltog med bud på totalt 3,3 miljarder dollar.

– Det var stark efterfrågan från både centralbanker och banker vilket innebar att vi kunde prissätta lånet till så bra villkor, säger upplåningschef Anna Sjulander.

 Lånevillkor
Emittent

Kingdom   of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2,0 miljarder

Kupong

2,50 % s.a.

Förfallodatum

2022-02-28  

Pris

99,750 %

Ränta

2,587 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Noll baspunkter

Ränteskillnad   mot amerikanska staten

8,65 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citigroup, Deutsche Bank

Under 2019 planerar Riksgälden att emittera obligationer i utländsk valuta för motsvarande 90 miljarder kronor. Upplåningen avser refinansiering av lån som tidigare har tagits upp för Riksbankens räkning. Efter dagens dollarlån återstår drygt 70 miljarder i kronor i obligationer.

Fördelning mellan investerare

Diagram: Fördelning mellan investerare

Fördelning mellan regioner

Diagram: Fördelning mellan regioner

 

Frågor besvaras av:

Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68