Förbättrade förutsättningar för effektiv bankkrishantering

Nyhet 28 november 2018

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen, det vill säga den ordning fordringarna ska betalas vid en konkurs. Detta är en anpassning till EU:s krishanteringsdirektiv.

– Vi välkomnar den här lagförändringen. Den är en förutsättning för att bankerna ska kunna börja emittera legalt efterställd skuld. Syftet är att underlätta för bankerna att möta kraven enligt regelverket för krishantering samt att öka förutsättningarna för en effektiv hantering av banker i kris. Det säger Johanna Fager Wettergren som är chef för den avdelning på Riksgälden som jobbar med finansiell stabilitet.

Lagändringen börjar gälla den 29 december 2018.

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats