Riksgälden lånar 2,75 miljarder dollar på 2 år till 1,525 %

Pressmeddelande 18 juli 2017

Riksgälden har emitterat tvååriga obligationer för totalt 2,75 miljarder dollar (cirka 23 miljarder kronor) till en ränta på 1,525 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Räntan på de emitterade obligationerna var 6 baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta. Totalt deltog 66 investerare med en budvolym på över 3,75 miljarder dollar.

– Marknadsläget var gynnsamt och det var glädjande att se stor efterfrågan på våra obligationer, säger biträdande upplåningschef Anna Sjulander.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2,75 miljarder

Kupong

1,5 % s.a.

Förfallodatum

2019-07-25

Pris

99,951 %

Ränta

1,525 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 6 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

17,3 baspunkter

Ledarbanker

Goldman Sachs International, HSBC, Nordea,

 

Inklusive dagens emission har Riksgälden lånat motsvarande 40 miljarder kronor i utländsk valuta i år. Därmed återstår 28 miljarder kronor enligt den låneplan som publicerades i juni. All valutaupplåning under 2017 görs för Riksbankens räkning.

Nästa år antar Riksgälden i låneplanen att upplåningen åt Riksbanken upphör enligt en lagrådsremiss från regeringen. Riksgälden räknar då med att i stället låna motsvarande 17 miljarder kronor i utländsk valuta för egen räkning för att upprätthålla en närvaro på den internationella kapitalmarknaden.

Fördelning mellan investerare

Visar fördelning investerare

Fördelning mellan regioner

Visar fördelning regioner

Kontakt

Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68