Villkor för byten till statsobligation 1059

Pressmeddelande 22 april 2015

Riksgälden introducerar en ny statsobligation, SGB 1059 X% 12 Nov 26. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras onsdagen den 13 maj kl. 12.05.

Den 20 maj emitteras 4 miljarder kronor i en första auktion av den nya obligationen. Därefter erbjuder Riksgälden byten mot SGB 1058 2.5% 12 May 25 och SGB 1057 1.5% 13 Nov 23 för att snabbt bygga upp volym. Bytena görs kursriskneutralt.[1]

Bytesauktioner
 Tor 21 majFre 22 majMån 25 majTis 26 maj

Tid för återköpsränta

10.45

10.45

10.45

10.45

Tid för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

11.00

Tid för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

11.03

Riksgälden köper belopp (mnkr) [2]

5 200

5 200

6 400

5 200

Riksgälden köper lån

1058

1058

1057

1058

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

5 000

5 000

Riksgälden säljer lån

1059

1059

1059

1059


Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2015:1 i februari.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på riksgalden.se på auktionsdagen.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28


 [1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1057 och lån 1058 är en approximation beräknad från dagens räntenivåer.