Riksgälden får utvidgat ansvar för statens bankkrishantering

Pressmeddelande 11 mars 2015

Regeringen har i dag meddelat att man avser att utse Riksgälden till resolutionsmyndighet med ansvar för både krisförberedelser och hantering av banker i kris. Det innebär att Riksgälden får en utökad och central roll i arbetet med att värna finansiell stabilitet.

– Att samla ansvaret för både planering och hantering hos en myndighet ger staten bättre förutsättningar att kunna hantera framtida kriser med minsta möjliga konsekvenser för samhällsekonomin. Det ger också en tydlig ansvarsfördelning, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Som resolutionsmyndighet kommer Riksgälden att kunna ta kontroll över finansiella institut i kris och genomföra lämpliga krishanteringsåtgärder. Resolutionsmyndigheten ska alltid se till att aktieägare och finansiärer i första hand bär förlusterna i krisdrabbade institut. I uppdraget ingår även ett betydande planeringsarbete, exempelvis att upprätta resolutionsplaner och besluta om minimikrav på nedskrivningsbara skulder hos instituten. Riksgälden ska också ansvara för att ta ut resolutionsavgifter av instituten.

– Vi välkomnar beskedet från regeringen och inleder nu ett omfattande förberedelsearbete för att kunna hantera de utökade arbetsuppgifter som kommer att falla på Riksgälden, säger Hans Lindblad.

Kravet att utse en resolutionsmyndighet följer av ett EU-direktiv, Krishanteringsdirektivet. Arbetet med att införa direktivet i svensk lag pågår inom Regeringskansliet.

Regeringens pressmeddelande

Kontakt

Linda Wik, pressansvarig, 08 613 46 18