Få känner till insättningsgarantin

Pressmeddelande 18 februari 2014

Nästan hälften av svenskarna saknar kännedom om att det finns ett skydd för insatta pengar på banker och andra finansföretag. Det visar en ny undersökning som Riksgälden låtit TNS Sifo göra om insättningsgarantin. Unga och kvinnor är överrepresenterade bland dem som inte tror att det finns något skydd.

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro per person och institut. Men nästan hälften av svenskarna känner inte till att det finns något skydd överhuvudtaget. I åldersgruppen 15 till 29 år känner 23 procent till att insättningsgarantin finns medan nästan hälften är säkra på att det inte finns något skydd.

– Bristande kunskaper kan medföra att konsumenten gör oinformerade val och drabbas av förluster. Det finns också en risk för att insättarna rusar till banken och tar ut sina pengar vid finansiell oro vilket kan skada den finansiella stabiliteten. Vi ser att det finns ett stort behov av att höja kunskapsnivån, säger Daniel Barr, chef för avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd.

Insättningsgarantin
Nej, tror inte det finns ett skydd
Samtliga

30 procent

Män 26 procent
Kvinnor 35 procent
15-29 år 48 procent

Riksgälden följer internationella principer att regelbundet mäta kunskap och bedriva aktivt informationsarbete om insättningsgarantin. Riksgälden kommer nu att arbeta vidare för att öka både kunskapen och kännedomen om insättningsgarantin.

Presskontakt: Unni Jerndal, kommunikationschef, 08-613 45 96

 

 

 

<h2 class="background">Trygga sparare och investerarare</h2> <p>Insättningsgarantin skyddar alla kunders insättningar upp till motsvarande 100 000 euro per person och institut.</p>