Villkor för byten till statsobligation 1058

Pressmeddelande 4 december 2013

Riksgälden introducerar en ny statsobligation SGB 1058 X% 12 May 2025. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras onsdagen den 22 januari kl. 16.20.

I den första emissionen för lån 1058 emitteras 3,5 miljarder kronor onsdagen den 29 januari. Samtidigt erbjuder Riksgälden byten från lån SGB 1057 1.5% 13 Nov 2023 till det nya lånet för att snabbt bygga upp volym. Bytena görs kursriskneutralt. [1]

Bytesvillkor 1058
Tid för byten av lån 1058Tor 30 janFre 31 janMån 3 febTis 4 feb
Klockslag för återköpsränta 10.45 10.45 10.45 10.45
Klockslag för auktionens stängning 11.00 11.00 11.00 11.00
Klockslag för auktionsresultat 11.03 11.03 11.03 11.03
Riksgälden köper belopp (mnkr) [2] 5 800 5 800 5 800 5 800
Riksgälden köper lån 1057 1057 1057 1057
Riksgälden säljer belopp (mnkr) 5 000 5 000 5 000 5 000
Riksgälden säljer lån 1058 1058 1058 1058

Lånet har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2013:3 i oktober. Se försäljningsvillkor på www.riksgalden.se.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas före kl 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, Upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, Analyschef, 08 613 52 28[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1057 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer.