Riksgälden lånar 35 miljarder kronor till Riksbanken

Pressmeddelande 25 januari 2013

Riksgälden emitterar 4 miljarder euro (ca 35 miljarder kronor) i ett nytt femårigt lån till en ränta på 0,931 procent. Lånet är en del av vidareutlåningen till Riksbanken.

Vårt lån blev snabbt övertecknat och buden uppgick till drygt 6 miljarder euro och kom från över 100 investerare.

– Vår upplåning sker till mycket låga räntor särskilt i jämförelse med andra stora statliga låntagare inom euroområdet. De starka statsfinanserna i Sverige bidrar till att vi kan låna till goda villkor, säger upplåningschef Maria Norström.

Centralbanker köpte halva emissionen. Fondförvaltare och pensions och försäkringsbolag svarade för 16 respektive 14 procent av köpen. Resterande del gick till banker och företag. Runt 30 procent av obligationen såldes till nordiska investerare och 24 procent till övriga Europa. Resten placerades i Asien, den amerikanska kontinenten samt Mellanöstern

Sverige behåller sin ställning som en säker och attraktiv långivare enligt aktörerna. Det visar att Sverige med högsta kreditbetyg kan låna även stora volymer till en attraktiv nivå.

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek EUR 4,0 miljarder
Kupong 0,875 %
Löptid 2018-01-31
Pris 99,728 %
Ränta 0,931 %
Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta minus 20 räntepunkter
Ränteskillnad mot tyska staten plus 23,4 räntepunkter
Ledarbanker Danske Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Royal Bank of Scotland

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77