Riksgälden ger ut 11 miljarder kronor i en 20-årig statsobligation

Pressmeddelande 13 mars 2012

Riksgälden har i dag emitterat en 20-årig nominell statsobligation i ett byte mot två kortare obligationer. Försäljningsvolymen blev 11,0 miljarder kronor. Bytet gjordes till 0,46 procentenheter över räntan på vår 10-åriga obligation.

Det nya lånet, SGB 1056 2.25% 1 Jun 32, såldes till en ränta på 2,275 procent. Samtidigt köptes 9 098,5 miljoner kronor SGB 1047 5% 1 Dec 20 till en ränta på 1,715 procent och 1 901,5 miljoner kronor SGB 1054 3.5% 1 Jun 22 till en ränta på 1,815 procent.

Regeringen har i riktlinjerna för 2012 beslutat att riktvärdet för upplåning i löptider längre än 12 år ska vara 60 miljarder kronor. Det innebär en ökning på cirka 20 miljarder kronor av den utestående stocken lån med löptid över 12 år.

Det var efter en dialog med återförsäljare och investerare som Riksgälden gjorde bedömningen att det fanns ett intresse för en ny statsobligation med 20-årig löptid. Eftersom vårt lånebehov är begränsat var det rimligt att genomföra försäljning med ett byte.

Vi hade annonserat en volym i intervallet 10-20 miljarder kronor. Den sålda volymen avspeglade efterfrågan givet vår prissättning.

Försäljningen gjordes genom en syndikering där ledarbankerna gemensamt sålde obligationen för vår räkning till villkor som godkänts av oss. Samtliga återförsäljare deltog i syndikatet.

I samband med syndikeringen bestämde vi bytesvillkoren till 46 räntepunkter (0,46 procentenheter) baserad på en kvantitativ bedömning av en rimlig och marknadsmässig prissättning.

Riksgälden kommer inte att erbjuda ytterligare försäljning i den nya obligationen under den närmaste framtiden.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Anna Sjulander, förvaltare, 08 613 47 77