Villkor för byten till 1054

Pressmeddelande 23 maj 2011

För att fortsätta bygga upp volymen i lån 1054 (3,5 %, 1 juni 2022) kommer Riksgälden att erbjuda byten mot lån 1047 (5,0 %, 1 december 2020) den 30 och 31 maj.  Bytena görs kursriskneutralt[1] mot totalt 10 miljarder kronor i 1054.
 
Datum för byten av lån 1054 Måndag 30 maj Tisdag 31 maj
Klockslag för publicering av återköpsränta 10.45 10.45
Klockslag för auktionens stängning 11.00 11.00
Klockslag för publicering av auktionsresultat 11.10 11.10
Riksgälden köper belopp (mnkr)[2] 5 300 5 300
Riksgälden köper lån 1047 1047
Riksgälden säljer belopp (mnkr) 5 000 5 000
Riksgälden säljer lån 1054 1054

 

Bytena genomförs i auktionsform. Liksom vid tidigare byten av detta slag förutsätter byteserbjudandet att kostnaden blir mycket begränsad för Riksgälden. Riksgälden meddelar räntan på 1047 på PMI-sidan för auktionsvillkor 15 minuter innan auktionen stänger. Resultatet meddelas på PMI-sidan för auktionsresultat 10 minuter efter auktionen stängt. Ytterligare detaljer om resultatet meddelas på PMI-sidan för byten. Informationen kommer också att vara tillgänglig på www.riksgalden.se.       

Frågor besvaras av:
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35

[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation skall vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1047 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer.

Villkor för byten till 1054