Statens betalningar visade ett överskott i februari

Pressmeddelande 7 mars 2011

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 67,7 miljarder kronor i februari. Det är 14,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på inkomster från försäljningen av aktier i Nordea.

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 67,7 miljarder kronor i februari. Det är 14,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på inkomster från försäljningen av aktier i Nordea.

I början av februari sålde staten motsvarande 6,3 procent av de utestående aktierna i Nordea, vilket ledde till inkomster på 18,9 miljarder kronor. Statens ägarandel efter försäljningen uppgår till 13,5 procent.

Skatteinkomsterna blev 2,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Att staten får stora överskott i februari varje år, beror på att många då gör kompletterande skatteinbetalningar som avser föregående år.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 2,2 miljarder kronor större än beräknat framförallt till följd av myndigheternas repotransaktioner*.

Räntorna på statsskulden blev 1,4 miljarder kronor lägre än förväntat.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 33 miljarder kronor. Statsskulden var 1 061 miljarder kronor den 28 februari.

Utfallet för mars publiceras den 7 april 2011, kl. 09.30.

* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statsobligationer med återköpsavtal. De kan placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. De kan även köpa obligationer med återförsäljningsavtal. Om de använder likviden när de sålt statsobligationer med återköpsavtal till att köpa obligationer med återförsäljningsavtal så påverkas inte vår inlåning. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Se tabell över nettolånebehovet och statsskulden i pdf-format (öppnas i nytt fönster)
Se tabell över nettolånebehovet och statsskulden i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Har du frågor?

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30