Riksgälden utser Royal Bank of Scotland till ny återförsäljare i reala statsobligationer

Pressmeddelande 1 april 2011

Riksgälden har utsett Royal Bank of Scotland (RBS) till ny återförsäljare i reala statsobligationer. RBS blir återförsäljare från den 4 april 2011.

Vi har i dag fem återförsäljare i reala statsobligationer. Riksgälden välkomnar att vi med RBS får ytterligare en återförsäljare.

"Det är glädjande att RBS nu väljer att engagera sig som återförsäljare även i reala statsobligationer. Vi gör bedömningen att RBS har vilja och ambition att bli en långsiktig aktör i svensk räntemarknad och att de, inte minst genom sitt internationella nätverk, kommer att kunna ge ett viktigt bidrag, "säger Maria Norström, Upplåningschef.

Återförsäljarna är Riksgäldens viktigaste säljkanal för statspapper. Det är angeläget att återförsäljare har ett långsiktigt åtagande och engagemang i svensk räntemarknad. De formella kraven på återförsäljare återfinns i våra återförsäljaravtal på www.riksgalden.se

Återförsäljare i reala statsobligationer är sedan tidigare Danske Markets, Handelsbanken Markets, Nordea, SEB och Swedbank.

 

Frågor besvaras av:

Maria Norström, Upplåningschef, telefon 08 613 46 35