Unni Jerndal ny kommunikationschef på Riksgälden

Pressmeddelande 13 april 2010

Riksgälden förstärker sin kommunikationsavdelning med Unni Jerndal, som under maj tillträder som ny chef för avdelningen. Unni kommer närmast från TV4 där hon i 15 år i huvudsak arbetat som ekonomijournalist - redaktör, programledare och nu senast kommentator.

 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för Riksgäldens interna och externa kommunikation, har ett övergripande ansvar för myndighetens webbplatser samt stöttar organisationen med råd och service i kommunikationsfrågor.

 

För att på ett mer koncentrerat sätt arbeta med mediefrågor har ansvaret för presskontakter och omvärldsbevakning flyttats till en nyinrättad tjänst. Dessa frågor hanteras sedan årsskiftet av presschef Marja Lång.

 

- Vi ser fram emot att Unni kommer till Riksgälden och ser hennes professionalism och engagemang som en stor tillgång för vår organisation, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.

 

Riksgälden är statens finansförvaltning med uppgifter som att vara statens internbank, förvalta statsskulden, ge statliga garantier och lån samt ansvara för bankstöd och insättningsgaranti.

 

 

Frågor besvaras av:

Biträdande riksgäldsdirektör Pär Nygren, 08 613 47 44

T.f. kommunikationschef Charlotte Rydin, 08 613 46 26