Statens betalningar gav ett underskott i juni

Pressmeddelande 7 juli 2010

Statens betalningar gav ett underskott på 23,8 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 18,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att utbetalningarna av skatteåterbäring blev större än prognos.

I juni gjordes de första utbetalningarna av skatteåterbäring avseende förra året. De blev drygt 4 miljarder kronor högre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,4 miljarder kronor, vilket var i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2010 gav statens betalningar ett underskott på 59 miljarder kronor. Statsskulden var 1 115 miljarder kronor den 30 juni.

Utfallet för juli publiceras den 6 augusti 2010, kl. 9.30.

  

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08 613 47 33.

 

 

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)