Statens betalningar gav ett överskott i maj

Pressmeddelande 7 juni 2010

Statens betalningar gav ett överskott på 20,0 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 25,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinbetalningar.

 

Efter att ha överstigit prognos tre månader i rad, blev skatteinbetalningarna nu 4,5 miljarder kronor lägre än beräknat. De lägre inbetalningarna uppvägdes något av lägre utbetalningar.

 

Riksgäldens nettoutlåning blev 2,1 miljarder kronor högre än väntat. Det förklaras till största del av myndigheters repotransaktioner*.

 

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

För tolvmånadersperioden till och med maj 2010 gav statens betalningar ett underskott på 138 miljarder kronor. Statsskulden var 1 116 miljarder kronor den 31 maj.

 

Utfallet för juni publiceras den 7 juli 2010, kl. 9.30. Riksgäldens nya årsprognoser för 2010 och 2011 publiceras den 16 juni, kl. 9.30.

 

Frågor besvaras av:

Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30

 

 

* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)