Pressmöte 4 mars kl. 10.00

Pressmeddelande 2 mars 2009

Riksgälden presenterar den 4 mars nya prognoser för statens budgetunderskott 2009 och 2010 samt hur de påverkar statens upplåning. Vi håller ett pressmöte kl. 10.00.
 
Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2009:1 offentliggörs klockan 09.30 på www.riksgalden.se.  Samtidigt skickar vi ut ett pressmeddelande.
 
Vid pressmötet medverkar bland andra riksgäldsdirektör Bo Lundgren.
 
För att delta krävs presslegitimation.
 
Tid: 4 mars 2009 klockan 10.00
 
Plats: Riksgäldens lokaler i Salénhuset med ingång Norrlandsgatan 15, trapphus C, plan 7 (porttelefon)
 
Kontakt:
Marja Lång, informationschef, 08 613 46 54