Dollarposition gav 2,5 miljarder kronor i vinst

Pressmeddelande 6 mars 2009

Riksgälden har gjort en vinst på ca 2,5 miljarder kronor med en aktiv positionering för en dollarförstärkning mot euron. Vinsten sänker statens räntekostnader som för 2008 var 33 miljarder kronor.
 
"Under ett så turbulent år är det extra roligt att vi lyckades så väl med att utnyttja den svaga dollarn förra sommaren. Vi var övertygade om att en så svag dollar inte var uthållig. Den starka dollarefterfrågan i krisens spår medförde också, snabbare än vi trodde, en kraftig förstärkning av dollarn", säger Bengt Rådstam, chef för Riksgäldens aktiva förvaltning i utländsk valuta.
 
"I den löpande förvaltningen i utländsk valuta gjorde vi dessutom en vinst på 500 miljoner kronor under 2008 - 300 miljoner från den interna förvaltningen och 200 miljoner från Riksgäldens externa förvaltare."
 
Aktiv förvaltning med vinst sedan 1992
Riksgälden har länge bedrivit en aktiv förvaltning i utländsk valuta dels i egen regi, dels med hjälp av externa portföljförvaltare. Verksamheten, som Bengt Rådstam varit ansvarig för sedan starten 1992, har gett stora vinster som bidragit till att sänka kostnaden för statsskulden: i snitt ca 700 miljoner kronor per år.
 
Runt halvårsskiftet 2008 tog Riksgäldens styrelse beslut om en ny strategisk valutaposition - den här gången för en förstärkning av den då svaga kursen på dollarn gentemot euron. Positionen togs till en genomsnittlig kurs på knappt 1,58 dollar per euro och stängdes till en genomsnittlig kurs på 1,26, det vill säga efter en mycket stor förstärkning av dollarns kurs gentemot euron.
 
Statsskulden består av skulder i olika valutor och löptider. När vi tar upp lån sprider vi dessa på ett sätt som vi bedömer ska ge så låga kostnader som möjligt utan att riskerna blir för stora. Det är också en viktig del av vår verksamhet att vi hela tiden är aktiva och utnyttjar valuta- och ränterörelser för att sänka kostnaderna ytterligare.
 
Första gången den möjligheten utnyttjades var i december 2000 då Riksgälden valde att ingå transaktioner för en försvagning av den då högt uppdrivna kursen på dollarn mot euron. Positionen avvecklades under sommaren 2003 med en vinst på ca 4,5 miljarder kronor.
 
Frågor besvaras av:
Bengt Rådstam, chef för portförvaltning i utländsk valuta, 08 613 46 45