Statens betalningar gav ett överskott i maj

Pressmeddelande 9 juni 2008

Statens betalningar visade ett överskott på 13,5 miljarder kronor i maj. Överskottet blev därmed 4,3 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos.
 
Skillnaden förklaras främst av att inkomsterna från skatter blev drygt 8 miljarder kronor högre än beräknat. Det berodde i huvudsak på lägre återbetalningar av skatt, högre kompletteringsbetalningar och högre preliminärskattebetalningar på inkomsträntor och aktieutdelningar.
 
De högre skatteinkomsterna motverkades delvis av att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev drygt 2 miljarder kronor högre än beräknat. Därutöver blev statens inkomster från aktieutdelningar 1 miljard kronor lägre än beräknat i maj. Dessa utdelningar kommer dock att betalas in senare under året.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 5,9 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden från juni 2007 till maj 2008 var överskottet 100 miljarder kronor. Den 31 maj var statsskulden 1 048 miljarder kronor.
 
Utfallet för juni publiceras den 7 juli 2008, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08 613 47 33

Tabell med siffror på utfallet

Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)