Statens betalningar gav ett överskott i juni

Pressmeddelande 7 juli 2008

Statens betalningar visade ett överskott på 13,8 miljarder kronor i juni. Överskottet blev därmed 4,1 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos.
  
Skillnaden förklaras främst av att inkomsterna från skatter blev drygt 3 miljarder kronor högre än beräknat.
  
Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,3 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden från juli 2007 till juni 2008 var överskottet 118 miljarder kronor. Den 30 juni var statsskulden 1 026 miljarder kronor.
 
Utfallet för juli publiceras den 7 augusti 2008, kl. 9.30. 
 
 
Frågor besvaras av:

Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53


Tabell med siffror på utfallet

Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)