Riksgälden tar över verksamheten i Carnegie

Pressmeddelande 10 november 2008

Riksgälden har kl. 15.02 i dag tagit över de aktier som legat som pant för det stödlån som Carnegie fått. Stödlånet ersatte det lån som Riksbanken tidigare gett bolaget. Övertagandet av panten betyder att Riksgälden nu äger Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB. Dessa var fram till nu dotterbolag till det börsnoterade företaget D. Carnegie & Co AB och svarade direkt och indirekt för hela den operativa verksamheten i Carnegie-koncernen.
 
Beslutet är fattat för att värna den finansiella stabiliteten och skydda värdet på statens pant. Som framgår av pressmeddelande från Finansinspektionen har tillstånden för bank- och värdepappersverksamhet dragits tillbaka från Carnegie Investment Bank AB. I och med att Riksgälden nu äger aktierna har Finansinspektionen beslutat att ge banken tillstånden tillbaka. Om Riksgälden inte övertagit ägandet skulle bankens rörelse ha avvecklats, vilket hade lett till en snabb värdeminskning.
 
Riksgäldens avsikt är att vara en ansvarsfull ägare till Carnegie, men vi har inte någon ambition att kvarstå som en långsiktig ägare. Avsikten är att sälja bolagen på affärsmässiga villkor till köpare som godkänns av Finansinspektionen.
 
Riksgälden kommer vid en extra bolagsstämma att utse en ny styrelse för Carnegie Investment Bank AB. Ny ordförande blir Peter Norman, VD för Sjunde AP-fonden.
 
Frågor besvaras av:
Bo Lundgren, telefon 08 613 46 51
Daniel Barr, telefon 08 613 46 94
 
En pressträff med Mats Odell, Bo Lundgren och Peter Norman hålls på Rosenbad, rum Bella Venezia, kl. 16.15.