Statens betalningar visade ett överskott på 9,6 miljarder kronor i augusti

Pressmeddelande 7 september 2007

Statens betalningar visade ett överskott på 9,6 miljarder kronor i augusti. Det innebär att statens lånebehov var negativt (-9,6 miljarder kronor). Riksgäldens prognos var ett lånebehov på 0,9 miljarder kronor. Lånebehovet blev därmed 10,5 miljarder kronor lägre än vi räknat med.
  
Avvikelsen beror i huvudsak på att skatteinkomsterna blev cirka 6 miljarder kronor större än beräknat. Det är framför allt kompletterande skatteinbetalningar och tullmoms som blivit högre. Därutöver har Premiepensionsmyndigheten placerat cirka 4 miljarder kronor på sitt konto i Riksgälden.
  
Räntebetalningarna på statsskulden blev 7,1 miljarder kronor, vilket var 0,6 miljarder kronor mer än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med augusti uppgick lånebehovet till -105,5 miljarder kronor (det vill säga ett överskott). Statsskulden var 1 173 miljarder kronor i slutet av augusti.
 
Utfallet av statens lånebehov för september publiceras den 5 oktober 2007, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08-613 47 33


Tabell med siffror på utfallet

Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)